Klauzula informacyjna

W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SATINELL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 4, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679524, zwana dalej Administratorem lub ADO

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się:
• listownie na adres: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 4, 91-341 Łódź
• za pośrednictwem poczty e-mail : iod@satinell.pl

3. Pani/Pana Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adres email podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu obsługi Pana/Pani zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu przesyłania newslettera celach marketingowych i handlowych na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane np. podmiotom świadczącym usługi prawne, IT, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a następnie przez okres 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na zadane zapytanie.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klinika Satinell
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 4
91-341 Łódź

T: +48 42 208 10 01
E: klinika@satinell.pl

Godziny otwarcia:
od pn do pt / 9:00 – 20:00
sb i nd / 9:00 – 15:00
w weekendy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja
OTWARTE TAKŻE W NIEDZIELE